Tin tức
Thông báo về việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Thủy điện Trà Bồng tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt Logo và chữ trên mái, vách kính thuộc Công trình “Tòa nhà SHB Cần Thơ” SHB TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SHB ONLINE VÀ SHB MOBILE Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Hà Mỵ tại SHB CN Bình Dương Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Nhật Quân Anh tại SHB CN Hà Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Hòa Bình tại SHB Hoàn Kiếm

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

13-10-2021

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số: 346, tờ bản đồ số: 23, diện tích: 149,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín mét vuông); Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Hình thức sử dụng: Riêng; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, nhận cho tặng, tại địa chỉ: Thôn Thị Trung, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 523943, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00517-4961/QĐ-UBND do UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cấp ngày 18/11/2013 cho ông Cao Văn Hiểu

Khách hàng/Bên đảm bảo: ông Đỗ Văn Toán và bà Đỗ Thị Luyến, ông Cao Văn Hiểu và bà Cao Thị Thư

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 6002/2021/TB-SHB ngày 05/10/2021: tại đây

Trân trọng

DỊCH VỤ