Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ - Ngân hàng SHB
Tin tức
Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin trọng yếu SHB tối ưu phương thức xác thực cho khách hàng doanh nghiệp trên Internet Banking Tăng cường bảo mật, SHB ra mắt tính năng quản lý thiết bị trên app SHB Mobile Thông báo nâng cấp phiên bản SHB Mobile trên hệ điều hành iOS tăng chất lượng trải nghiệm SHB dành hơn 11 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động xã hội tại tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Giải pháp số cho doanh nghiệp của SHB nổi bật tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

28-09-2022

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Thông tin tài sản: Quyền sử dụng đất tại Xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội)

Khách hàng/Bên đảm bảo: Ông Đỗ Chiểu và bà Nguyễn Thị Mai

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: 4521/2022/TB-SHB Ngày 28/09/2022: tại đây

Trân trọng!

DỊCH VỤ