Tin tức
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhiều ưu đãi dành tặng chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Tư vấn tái định vị thương hiệu SHB SHB tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC với hạn mức 75 triệu USD Công bố thông tin mua lại trước hạn trái phiếu Công bố thông tin mua lại trước hạn trái phiếu SHB mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

27-04-2023

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Thông tin tài sản: 01 Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Khách hàng/Bên đảm bảo: Bà Trần Thị Tăng

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: 1946/2023/TB-SHB Ngày 27/04/2023: tại đây

DỊCH VỤ