Tin tức
Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Dịch vụ tư vấn lập quy hoạch 1/500” Thông báo mời thầu: “Trang bị hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ” Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Trang bị giải pháp sao lưu và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy trạm của người sử dụng” Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

09-09-2019

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 04 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: 02 Bất Động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Bùi Đức Nghĩa và bà Phạm Thị Hồng tài sản tại Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 3534/2019/TB-SHB và 3536/2019/TB-SHB ngày 03/09/2019.

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBĐ: Tại đây

TSBĐ: 02 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Duy Hưng và bà Nguyễn Thị Thúy Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 3577/2019/TB-SHB và 3579/2019/TB-SHB ngày 05/09/2019.

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBĐ: Tại đây

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo!

DỊCH VỤ