Tin tức
Thông báo về việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Thủy điện Trà Bồng tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt Logo và chữ trên mái, vách kính thuộc Công trình “Tòa nhà SHB Cần Thơ” SHB TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SHB ONLINE VÀ SHB MOBILE Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Hà Mỵ tại SHB CN Bình Dương Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Nhật Quân Anh tại SHB CN Hà Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Hòa Bình tại SHB Hoàn Kiếm

Vietnam Assembly Corporation (LILAMA)

02-03-2016
  • Address: 124 Minh Khai – Hai Ba Trung – Hanoi.
  • Phone: (+844) 3863.3067
  • Fax: (+844) 3863.8104
  • Website: https://www.lilama.com.vn

 

Business line

  •  Business, construction under the Government’s master planning, development plan for construction industry including execution, installation of machinery, equipment.
  • Construction of civil, industrial, transport, irrigation, post-office, urban and industrial zone technical and infrastructure projects, transmission line, transformer stations.
  • Investment and construction of projects including: industrial, civil, transport, irrigation, water supply and drainage and urban technical & infrastructure.

DỊCH VỤ