Tin tức
Thông báo về việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Thủy điện Trà Bồng tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt Logo và chữ trên mái, vách kính thuộc Công trình “Tòa nhà SHB Cần Thơ” SHB TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SHB ONLINE VÀ SHB MOBILE Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Hà Mỵ tại SHB CN Bình Dương Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Nhật Quân Anh tại SHB CN Hà Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Hòa Bình tại SHB Hoàn Kiếm

Vietnam National Coal – Mineral Industry Holding Corporation Limited (Vinacomin)

02-03-2016
  • Address: 226 Le Duan, Trung Phung, Dong Da District – Hanoi.
  • Phone: 04.351804004
  • Fax: (84) 04.38510724
  • Website: https://www.vinacomin.vn

Business line

  •  Coal industry: Exploration and survey, investment, exploitation, transport, processing, trading, export, import of coal products, mine gas, underground water and other coal-attached minerals
  • Mineral industry
  • Metallurgical industry: Exploration and survey, investment, exploitation, transport, sort, enrichment, metallurgy, processing, trading, export, import of mineral products
  • Industrial explosive materials: production, trading, store, import, export of industrial explosive materials and Ammonium nitrate
  • Power industry: investment, construction, production and trading of power.

DỊCH VỤ