Tin tức
Thông báo về việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Thủy điện Trà Bồng tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt Logo và chữ trên mái, vách kính thuộc Công trình “Tòa nhà SHB Cần Thơ” SHB TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SHB ONLINE VÀ SHB MOBILE Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Hà Mỵ tại SHB CN Bình Dương Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Nhật Quân Anh tại SHB CN Hà Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Hòa Bình tại SHB Hoàn Kiếm

Vietnam Rubber Group (VRG)

02-03-2016
  • Address: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – District 3 – Ho Chi Minh City.
  • Phone: (84-8) 39 325 234
  • Fax: (84-8) 3932 7341
  • Website: https://www.rubbergroup.vn

 

Business line

  • Planting, processing, trading rubber, processing engineered wood, rubber industry.
  • Investing in industrial zones located on the Group’s rubber land of which the use purpose has been changed under the Government’s approval;
  • Performing financial investment and trading State fund assigned to the Group;
  • Researching, advising technology transfer in producing, processing, trading products from rubber trees, industrial trees.

DỊCH VỤ