Tin tức
Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Dịch vụ tư vấn lập quy hoạch 1/500” Thông báo mời thầu: “Trang bị hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ” Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Trang bị giải pháp sao lưu và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy trạm của người sử dụng” Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

SHB ban hành lãi suất cơ sở USD

16-10-2019
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa ban hành “Biểu lãi suất cơ sở USD” áp dụng đối với khách hàng vay vốn tại SHB kể từ ngày 16/10/2019 như sau:

Kỳ hạn

Mức lãi suất cơ sở USD áp dụng với các khoản vay lãi suất thả nổi

Kỳ hạn 6 tháng

3,40%

Kỳ hạn 12 tháng

3,70%

Kỳ hạn 13 tháng

4,10%

Trân trọng!

DỊCH VỤ