Ban Kiểm soát Archives - Ngân hàng SHB
Tin tức
Ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu ‘vẹn cả đôi đường’ Chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB “Khám phá năm châu – Không lo âu phí” Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và bản quyền phần mềm cho các thiết bị mạng, bảo mật và cân bằng tải SHB được vinh danh “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME” Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 • Sinh ngày 31/12/1961,
 • Tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, Học viện Ngân hàng;
 • Kinh nghiệm: 34 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; từng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ SHB, Thành viên Ban Kiểm soát SHB kiêm Trưởng kiểm toán nội bộ; Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Cần Thơ,….
 • Ông công tác tại SHB từ năm 2006 và được bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát SHB từ năm 2012 đến nay.
 • Ngày sinh: 25/12/1967
 • Trình độ: Cử nhân tài chính ngân hàng – Đại học Kinh tế quốc dân; Thạc sĩ QTKD – Đại học Pacific Western University US
 • Kinh nghiệm: 34 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng; từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ SHB, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ ngoại hối ABBANK, Phó Giám đốc Khối QLRR Ngân hàng TMCP Hàng Hải Maritimebank, Giám đốc Kiểm toán nội bộ Maritimebank,…
 • Bà giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ từ Tháng 3/2013 đến 06/2020 và giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát SHB từ năm 2020 đến nay.
 • Sinh năm 1981
 • Trình độ: Ông tốt nghiệp cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • Kinh nghiệm: Có 21 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng giữ các chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ SHB từ tháng 08/2012 đến tháng 06/2016, Phó Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ SHB từ tháng 07/2016 đến tháng 04/2022
 • Ông công tác tại SHB từ từ năm 2011 và được bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát từ tháng 4 năm 2022 đến nay.

DỊCH VỤ