Tin tức
SHB tài trợ xuất khẩu trước giao hàng lên đến 90% nhu cầu vốn Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Cùng SHB mua sắm thả ga trên Shopee, Tiki và hoàn tiền ưu đãi SHB đồng hành cùng ASEAN 2020 “Gắn kết và chủ động thích ứng” Nhận ngay vali sành điệu, máy đo huyết áp cùng SHB và Daiichi Life Góp phần cải cách hành chính, Kho bạc Nhà nước và SHB hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương SHB ra mắt sản phẩm tiết kiệm online linh hoạt SHB triển khai tính năng tự động gửi email xác nhận giao dịch gửi/rút tiết kiệm online
Trang chủ Về chúng tôi Thành tích Giải thưởng quốc tế
Ngân hàng đồng hành cùng Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đơn vị trao tặng: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG)

Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng

Đơn vị trao tặng: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG)

Ngân hàng có dịch vụ thanh toán quốc tế xuất sắc

Đơn vị trao tặng: Bank of New York (BNY) Mellon

Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm sáng tạo nhất 2019

Đơn vị trao tặng: Tạp chí International Finance Magazines – IFM

Top 50 thương hiệu giá trị lớn nhất Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Brand Finance

Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2019

Đơn vị trao tặng: Tạp chí HR Asia

Ngân hàng có sáng kiến Online Banking tốt nhất năm 2019

Đơn vị trao tặng:Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF)

Ngân hàng có sáng kiến thẻ ghi nợ tốt nhất

Đơn vị trao tặng:Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF)

Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất năm 2019

Đơn vị trao tặng:Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF)

Ngân hàng tài trợ dự án tốt nhất

Đơn vị trao tặng:Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF)

Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2018
Ngân hàng cho vay mua nhà tốt nhất Việt Nam
Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam

Đơn vị trao giải: Global Banking & Finance Review

Ngân hàng có Sản phẩm – Dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2017
Ngân hàng SME tiêu biểu Campuchia 2017

Đơn vị trao tặng: Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG & Ngân hàng Quốc gia Campuchia

Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc

Đơn vị trao tặng: BNY Mellon

Sáng kiến thẻ tín dụng tốt nhất
Sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất
Sản phẩm cho vay mua ô tô tốt nhất
Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

Đơn vị trao giải: Tạp chí The Asian Banking & Finance

Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2015
Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam năm 2016
Ngân hàng tài trợ Dự án tốt nhất Việt Nam năm 2016
Ngân hàng có dịch vụ internet banking tốt nhất Việt Nam năm 2016
Ngân hàng có dịch vụ tiền gửi tốt nhất Việt Nam năm 2016
Sản phẩm tiền gửi tốt nhất Việt Nam 2016
Sáng kiến thương hiệu tốt nhất 2016
Ngân hàng có dịch vụ Internet Banking tốt nhất năm 2015

Đơn vị trao tặng: Tạp chí International Finance Magazine

Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt nhất
Đơn vị trao tặng: Tạp chí International Finance Magazine
Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc

Đơn vị trao tặng: Ngân hàng The Bank of New York Mellon (BNY Mellon)

Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt nhất Việt Nam năm 2015

Đơn vị trao tặng: Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF)

Ngân hàng Tài trợ Dự án Tốt nhất Việt Nam năm 2015

Đơn vị trao tặng: Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF)

Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam năm 2015

Đơn vị trao tặng: Tạp chí Alpha Southeast Asia

Giải thưởng Ngân hàng Tiêu biểu  tại Campuchia 2015

Đơn vị trao tặng: Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG

Ngân hàng SME tốt nhất
Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất

Đơn vị trao tặng: Tạp chí Global Banking and Finance review

Ngân hàng giải ngân nhanh nhất dự án Tài chính nông thôn III

Đơn vị trao giải: Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì

Tăng 25 bậc trong Top 1000 World Banks 2014

Đơn vị trao giải: Ngân hàng Thế giới

SHB-TOP 100 Asean Banks 2014

Đơn vị trao tặng: Tạp chí The Banker

Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc

Đơn vị trao tặng: BNY MELLON

Doanh nghiệp tốt nhất ASEAN

Đơn vị trao tặng: ASEAN-BAC

10 Ngân hàng tăng trưởng Tổng tài sản

Đơn vị trao tặng: Tạp chí The Banker

Top 10 Ngân hàng tăng trưởng vốn cấp I

Đơn vị trao tặng: Tạp chí The Banker

Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2014

Đơn vị trao tặng: Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC)

Ngân hàng Sáng tạo nhất Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Tạp chí International Finance Magazine

Ngân hàng tài trợ thương mại tăng trưởng nhất

Đơn vị trao tặng: Tạp chí Global Banking & Finance Review

Giải thưởng Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2012
  • Đơn vị trao tặng: Bank of New York Mellon
Giải thưởng Ngân hàng triển khai phần mềm ngân hàng lõi đa quốc gia tốt nhất 2012
  • Đơn vị trao tặng: The Asian Banker
Top 1000 ngân hàng lớn nhất thế giới – Top 1000 World Bank
  • Đơn vị trao tặng: The Banker
Ngân hàng SMEs Tốt nhất
  • Đơn vị trao tặng: Global Banking and Finance Review
Bảng xếp hạng 500 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Đơn vị trao tặng: The Asian Banker

Top 5 ngân hàng tăng trưởng tiền gửi trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Đơn vị trao tặng: The Asian Banker

Giải Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc 6 tháng đầu năm 2013 (STP)

Đơn vị trao tặng: Wells Fargo Bank trao tặng

Ngân hàng Bán lẻ Tăng trưởng Nhất Việt Nam năm 2013

Đơn vị trao tặng: Global Banking and Finance Review

Giải thưởng Quản lý Chất lượng Quốc tế (Century Quality Era – CQE Award) – Hạng Vàng

Đơn vị trao giải: Business Initiative Directions (BID)(Tây Ban Nha)

TOP 30 Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được chọn vào ASEAN STARS

Đơn vị trao giải: Sở GDCK trong khu vực Asean

Giải thưởng Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2011

Đơn vị trao giải: Wells Fargo Bank

Giải thưởng Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2011

Đơn vị trao tặng: Bank of New York (BNY Mellon)

Giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2012
  • Đơn vị trao tặng: The Banker
Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán Quốc tế xuất sắc năm 2010

Đơn vị trao giải: Wells Fargo Bank

Giải thưởng Ngân hàng triển khai phần mềm ngân hàng lõi tốt nhất Châu Á

Đơn vị trao giải: The Asian Banker

Giải thưởng Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2010

Đơn vị trao giải: Bank of New York (BNY Mellon)

Giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2010

Đơn vị trao giải: Tạp chí The Banker

Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt nhất Việt Nam năm 2010

Đơn vị trao giải: Finance Asia

Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2009

Đơn vị trao giải: Tạp chí Global Finance

Ngân hàng có Dịch vụ Thanh toán Quốc tế xuất sắc 2009

Đơn vị trao tặng: Well Fargo

Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt nhất Việt Nam năm 2010

Đơn vị trao giải: Finance Asia

Ngân hàng có Dịch vụ Thanh toán Quốc tế xuất sắc 2009

Đơn vị trao giải: Global Financial

DỊCH VỤ