Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Ngân hàng SHB
Tin tức
Ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu ‘vẹn cả đôi đường’ Chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB “Khám phá năm châu – Không lo âu phí” Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và bản quyền phần mềm cho các thiết bị mạng, bảo mật và cân bằng tải SHB được vinh danh “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME” Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

07-09-2023
  • Địa chỉ: Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: (84.4) 37547670 – Máy lẻ: 132
  • Fax: (84.4) 37547724
  • Website: vnu.edu.vn

 

Lĩnh vực hoạt động

  • Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện việc đào tạo theo Danh mục các ngành đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo tất cả các loại hình đào tạo ở các bậc:
  • Đại học
  • Cao học
  • Tiến sĩ
  • Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội còn đào tạo theo các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ và cấp các chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp các chương trình này.
  • Đại học Quốc gia Hà Nội có thể mở thí điểm các ngành đào tạo mới hoặc thay đổi, sắp xếp lại các ngành đào tạo đã có, nhưng phải báo cáo với Bộ Giáo dục và đào tạo, sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt sẽ được đưa vào danh mục đào tạo chính thức

DỊCH VỤ