Tin tức
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Đã tìm thấy những khách hàng may mắn nhất trúng thưởng chương trình “Trao tri ân – Nhận gắn kết” của SHB Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB hỗ trợ, tư vấn BaF gọi vốn đầu tư từ IFC Thông báo mã dự thưởng tham gia quay số cuối kỳ chương trình khuyến mại “Trao tri ân – Nhận gắn kết”

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

01-02-2023

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1652/TB-SHB ngày 27/04/2022 là:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành- địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 88 điểm

Chi tiết theo thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: tại đây

DỊCH VỤ