Tin tức
Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Dịch vụ tư vấn lập quy hoạch 1/500” Thông báo mời thầu: “Trang bị hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ” Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Trang bị giải pháp sao lưu và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy trạm của người sử dụng” Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Trang bị giải pháp giám sát hệ thống mạng”

16-10-2019

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng mời các đơn vị có năng lực kinh nghiệm tham dự chào giá cho gói thầu: Trang bị giải pháp giám sát hệ thống mạng

Quý Công ty có thể tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết trong Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Tại đây

Hồ sơ chào hàng phải được gửi trước 15h00 ngày 25/10/2019 tới địa chỉ:

Trung tâm Mua sắm – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 3, số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người nhận: Nguyễn Anh Dũng, Điện thoại liên hệ: 0976365688

Trân trọng!

DỊCH VỤ