Tin tức
Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Tư vấn tái định vị thương hiệu SHB SHB tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC với hạn mức 75 triệu USD Công bố thông tin mua lại trước hạn trái phiếu Công bố thông tin mua lại trước hạn trái phiếu SHB mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em tỉnh Thái Bình Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB hợp tác chiến lược với Đại học Thái Bình nâng cao chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá khoản nợ

11-01-2022

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá khoản nợ theo TB số 135/TB-SHB ngày 11/01/2022 như sau:

Nội dung tài sản: Quyền sử dụng 58,6m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 40+41, tờ bản đồ số 7H-III-21 chỉ: Số 14 ngõ 25 Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Theo GCNQSDĐ số: BD 778780, số vào sổ cấp GCN: CH00370 4829.2010/QĐ-UBND do UBND Quận Đống Đa cấp ngày 31/12/2010 cho ông Nguyễn Cao Văn và bà Nguyễn Thị Diến. (HĐTC số 26/2013/HĐTC-BTB/SHB/LCh ngày 18/10/2013)

Chi tiết nội dung Thông báo xem: tại đây

Trân trọng,

DỊCH VỤ