Tin tức
SHB triển khai dịch vụ thanh toán qua ví GrabPay by Moca bằng thẻ ghi nợ quốc tế Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời thầu Gói thầu: “Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn hàng năm cho sản phẩm Oracle Database phục vụ cho hoạt động hệ thống Corebank Intellect VN và hệ thống báo cáo ExaData” SHB và Manchester City tổ chức chương trình đào tạo nhà lãnh đạo trẻ lần thứ 4 Thông báo lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 SHB triển khai tính năng mới “Đăng ký sử dụng dịch vụ SHB Mobile trên điện thoại” Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời thầu Gói thầu “Cung cấp và triển khai giải pháp phần mềm Quản lý kiểm toán nội bộ”

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

23-01-2019

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 03 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Bà Nguyễn Thanh Hà; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 333/2019/TB-SHB ngày 23/01/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Đoàn Văn Nhã và bà Trần Thị Ngọc Bích; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 330/2019/TB-SHB ngày 23/01/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Khắc Bé và bà Lê Thị Mỹ Lệ; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 326/2019/TB-SHB ngày 23/01/2019.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo!

 

DỊCH VỤ