Tin tức
SHB tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ Thông báo mời thầu: Cải tạo, sữa chữa di chuyển địa điểm chi nhánh SHB Hàm Long. SHB NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 NGÂN HÀNG VIỆT NAM UY TÍN NĂM 2019 SHB triển khai phương thức xác thực mới SHB Smart OTP Thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm máy tính theo hợp đồng nguyên tắc 2019

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

24-04-2019

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 04 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Chí Tạo và Bà Nguyễn Phi Nga; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 5227/2018/TB-SHB ngày 24/12/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Phạm Quang Việt và Bà Bùi Thị Hồng Chi; Ông Phạm Văn Vương và Bà Nguyễn Thị Uyn; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 5225/2018/TB-SHB ngày 24/12/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Văn Thiết và Bà Mai Thị Sinh Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 5226/2018/TB-SHB ngày 24/12/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Việt Phương và Bà Mạc Phương Khanh; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 5224/2018/TB-SHB ngày 24/12/2018.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo!

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBĐ Tại đây

DỊCH VỤ