Tin tức
SHB triển khai CTKM “Bảo hiểm đồng hành – An tâm tiết kiệm” SHB triển khai chương trình khuyến mại “Ưu đãi như mơ – Đón hè rực rỡ” cùng thẻ SHB MasterCard SHB triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho các sản phẩm thẻ Thông báo điều chỉnh dịch vụ thông báo biến động qua tin nhắn SMS Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ SHB triển khai thanh toán trực tuyến qua VNPT Pay

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

24-04-2019

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 04 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Chí Tạo và Bà Nguyễn Phi Nga; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 5227/2018/TB-SHB ngày 24/12/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Phạm Quang Việt và Bà Bùi Thị Hồng Chi; Ông Phạm Văn Vương và Bà Nguyễn Thị Uyn; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 5225/2018/TB-SHB ngày 24/12/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Văn Thiết và Bà Mai Thị Sinh Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 5226/2018/TB-SHB ngày 24/12/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Việt Phương và Bà Mạc Phương Khanh; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 5224/2018/TB-SHB ngày 24/12/2018.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo!

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBĐ Tại đây

DỊCH VỤ