Tin tức
SHB được vinh danh “Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam” Cảnh báo hình thức lừa đảo, giả mạo tin nhắn của ngân hàng Chuyển khoản không phí – Tiền đầy trong ví cùng SHB SHB thông báo mở cửa trở lại đối với các điểm giao dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ SHB thông báo các điểm giao dịch tạm ngừng mở cửa theo yêu cầu của các địa phương để ứng phó với bão số 4

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

14-06-2021

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 09 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ:

  • TSBĐ 1: Thửa đất số: 1092; Tờ bản đồ số: 3; Tại địa chỉ: Ấp Phnocambốth, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;
  • TSBĐ 2: Thửa đất số: 284; Tờ bản đồ số: 3; Tại địa chỉ: Ấp Phnocambốth, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;
  • TSBĐ 3:Thửa đất số: 420; Tờ bản đồ số: 3; Tại địa chỉ: Ấp Phnocambốth, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;
  • TSBĐ 4: Thửa đất số: 854; Tờ bản đồ số: 3; Tại địa chỉ: Ấp Phnocambốth, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;
  • TSBĐ 5: Thử đất số: 302; Tờ bản đồ số: 3; Tại địa chỉ: Ấp Phnocambốth, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;
  • TSBĐ 6: Thửa đất số: 383; Tờ bản đồ số: 3; Tại địa chỉ: Ấp Phnocambốth, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;
  • TSBĐ 7: Thửa đất số: 247; Tờ bản đồ số: 3; Tại địa chỉ: Ấp Phnocambốth, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;
  • TSBĐ 8: Thửa đất số: 259; Tờ bản đồ số: 3; Tại địa chỉ: Ấp Phnocambốth, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;
  • TSBĐ 9: Thửa đất số: 392; Tờ bản đồ số: 3; Tại địa chỉ: Ấp Phnocambốth, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

Khách hàng/ Bên đảm bảo: Ông Trần Thanh Luận

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 2972/2021/TB-SHB ngày 31/05/2021: Tại đây

DỊCH VỤ