Tin tức
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản SHB được NHNN chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy POS và chăm sóc khách hàng tại đơn vị chấp nhận thẻ của SHB Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

15-09-2021

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

  • TSBĐ1: 01 Bất động sản tại Thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận số: BK 398999; số vào sổ cấp GCN: CH000115/VP ngày 17/08/2012  do UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cấp cho hộ ông Đỗ Văn Dũng.
  • TSBĐ2: 01 Bất động sản tại Thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận số: BU 753745; số vào sổ cấp GCN: CH000473 ngày 05/09/2014  do UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cấp cho ông Đỗ Văn Thành.
  • TSBĐ3: 01 Bất động sản tại Thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận số: BU 753744; số vào sổ cấp GCN: CH000472 ngày 05/09/2014  do UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cấp cho hộ ông Đỗ Văn Khoa.

Khách hàng: ông Đỗ Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Minh

Bên giữ tài sản bảo đảm: Ông Đỗ Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Minh; Ông Đỗ Văn Thành và bà Nguyễn Thị Luyến; Hộ ông Đỗ Văn Khoa.

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 5180/2021/TB-SHB ngày 31/08/2021: tại đây

Trân trọng

DỊCH VỤ