Tin tức
Thông báo về việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Thủy điện Trà Bồng tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt Logo và chữ trên mái, vách kính thuộc Công trình “Tòa nhà SHB Cần Thơ” SHB TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SHB ONLINE VÀ SHB MOBILE Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Hà Mỵ tại SHB CN Bình Dương Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Nhật Quân Anh tại SHB CN Hà Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Hòa Bình tại SHB Hoàn Kiếm

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

17-09-2021

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

  • TSBĐ 1: BĐS là thửa đất số: 481, tờ bản đồ số: 01, diện tích: 98,0 m2; tại địa chỉ: Thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: M417468, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00813 QSDĐ/471/QĐ-CT, do UBND huyện Tiên Sơn (nay là thị xã Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 29/12/1997.
  • TSBĐ 1: BĐS là  thửa đất số: 924, tờ bản đồ số: 1, diện tích: 93,5 m2; tại địa chỉ: Thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL118717, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00420 do UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 07/12/2012.

Khách hàng/Bên đảm bảo: ông Trương Văn Mạc và bà Nguyễn Thị Thinh

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ:

Trân trọng

DỊCH VỤ