Tin tức
Thông báo về việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Thủy điện Trà Bồng tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt Logo và chữ trên mái, vách kính thuộc Công trình “Tòa nhà SHB Cần Thơ” SHB TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SHB ONLINE VÀ SHB MOBILE Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Hà Mỵ tại SHB CN Bình Dương Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Nhật Quân Anh tại SHB CN Hà Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Hòa Bình tại SHB Hoàn Kiếm

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

11-10-2021

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: Toàn bộ các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp bao gồm Dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất gạch không nung tự động SYZJ4-20 đồng bộ (danh mục theo Hợp đồng kinh tế số 15A/2014/HĐKT/NT-ĐT ngày 28/10/2014) theo Hóa đơn số 0000011 ngày 10/06/2015 thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Sản xuất Nguyên Tâm

Khách hàng/Bên đảm bảo: Công ty TNHH MTV Sản xuất Nguyên Tâm/ông Lê Thiện Nghĩa

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 6076/2021/TB-SHB ngày 07/10/2021: tại đây

Trân trọng

DỊCH VỤ