Tin tức
Thông báo về việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Thủy điện Trà Bồng tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt Logo và chữ trên mái, vách kính thuộc Công trình “Tòa nhà SHB Cần Thơ” SHB TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SHB ONLINE VÀ SHB MOBILE Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Hà Mỵ tại SHB CN Bình Dương Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Nhật Quân Anh tại SHB CN Hà Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Hòa Bình tại SHB Hoàn Kiếm

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

13-10-2021

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

1/TSBĐ: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số: 354, tờ bản đồ số: 16, diện tích: 200 m2 (Bằng chữ: Hai trăm mét vuông); Hình thức sử dụng: riêng: Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; tại địa chỉ: Thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 007679, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00241 do UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cấp ngày 29/05/2013.

Khách hàng/Bên đảm bảo: ông Đỗ Văn Toán và bà Đỗ Thị Luyến

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 6003/2021/TB-SHB ngày 05/10/2021: tại đây

2/TSBĐ: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số: 92, tờ bản đồ số: 11, diện tích: 156,5 m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu phẩy năm mét vuông); Hình thức sử dụng: chung: Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn  136,5 m2, đất trồng cây hàng năm: 20 m2; Thời hạn sử dụng: 136,5 m2 đất ONT lâu dài; 20 m2 đất HNK đến ngày 15/10/2013; tại địa chỉ: Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 453519, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00005 do UBND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cấp ngày 14/03/2012.

Khách hàng/Bên đảm bảo: ông Đỗ Văn Toán và bà Đỗ Thị Luyến

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 6004/2021/TB-SHB ngày 05/10/2021: tại đây

3/TSBĐ: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số: 361, tờ bản đồ số: 17, diện tích: 68 m2 (Bằng chữ: Sáu mươi tám mét vuông); Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Hình thức sử dụng: Chung; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền, tại địa chỉ: Thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 836451, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ: CH00214-3660/QĐ-UBND do UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cấp ngày 24/10/2011 

Khách hàng/Bên đảm bảo: ông Đỗ Văn Toán và bà Đỗ Thị Luyến

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 6005/2021/TB-SHB ngày 05/10/2021: tại đây

4/ TSBĐ: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế chấp đối với thửa đất số: 109, tờ bản đồ số: 12, diện tích: 164,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư mét vuông); Hình thức sử dụng: Riêng: Đất ở tại nông thôn (ONT): 140 m2, đất trồng cây lâu năm (LNK): 24 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT): 140 m2, đất trồng cây lâu năm (LNK): 24 m2; Thời hạn sử dụng: Đất ONT Lâu dài; Đất LNK sử dụng đến 15/10/2043; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, tại địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 148027, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00983-4347/QĐ-UBND do UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cấp ngày 04/09/2014.

Khách hàng/Bên đảm bảo: ông Đỗ Văn Toán và bà Đỗ Thị Luyến

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 6006/2021/TB-SHB ngày 05/10/2021: tại đây

Trân trọng

DỊCH VỤ