Tin tức
Thông báo điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng SHB SHB giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng dịp cuối năm SHB hoàn thành phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu chia cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 30.674 tỷ đồng Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ SHB tặng thêm ưu đãi vượt trội cho khách hàng cao cấp SHB nằm trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức định giá tài sản

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

18-11-2022

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Thông tin tài sản: 02 Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Khách hàng/Bên đảm bảo: Ông Bùi Văn Sỹ và bà Hoàng Thị Xuyến

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: 4684/2022/TB-SHB Ngày 05/10/2022: tại đây

Trân trọng!

DỊCH VỤ