Tin tức
Ngày hội trẻ thơ SHB 2019: Rộn rã tiếng cười SHB triển khai gói tín dụng ưu đãi 500 tỷ đồng dành cho Doanh nghiệp XNK Thông báo mời thầu: Gói thầu thi công xây dựng tòa nhà SHB Sóc Trăng Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ SHB dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các điểm trường khó khăn trong ngày khai giảng năm học mới Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

02-04-2019

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 27 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Hộ Ông Hoàng Thế Đông; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 606/2019/TB-SHB ngày 15/02/2019.

TSBĐ: 01 Động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Công ty TNHH MTV Hoàng Thế Đông; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 606/2019/TB-SHB ngày 15/02/2019.

TSBĐ: 01 Động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Đình Khỏe và Bà Đặng Thị Xuân Hương; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 606/2019/TB-SHB ngày 15/02/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Lý Văn Minh và Bà Nguyễn Mai Hương; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 632/2019/TB-SHB ngày 18/02/2019.

TSBĐ: 17 Động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Công ty CP Taxi Lạng Sơn; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 601/2019/TB-SHB ngày 15/02/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Dương Xuân Trường và Bà Hà Thị Nhung; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 360/2019/TB-SHB ngày 24/01/2019.

TSBĐ: 02 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Tạ Văn Thanh và Bà Dương Thị Liên; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 360/2019/TB-SHB ngày 24/01/2019

TSBĐ: 01 Động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Dương Xuân Trường; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 360/2019/TB-SHB ngày 24/01/2019

TSBĐ: 01 Động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Công ty TNHH Dương Gia; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 360/2019/TB-SHB ngày 24/01/2019

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo!

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBĐ Tại đây 

DỊCH VỤ